Przyjaciele

-Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozwarzynie- wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach,